Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Giới thiệu chung
 • Khối chính quyền
 • Thời gian đăng: 26/01/2021 10:24:10 AM
 • STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  ĐIỆN THOẠI

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

  THƯỜNG TRỰC HDND

  1

  Vũ Duy Luân

  Chủ tịch HĐND

  2

  Nguyễn Đình Kiên

  Phó Chủ tịch HĐND

  3

  Hà Thị Ánh Tuyết

  Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

  4

  Trần Bằng Lăng

  Trưởng Ban pháp chế

  CÁC BAN HĐND

  Ban Kinh tế - Xã hội

  1 Hà Thị Ánh Tuyết

  Trưởng ban

  2 Lò Thị Thu Hằng

  Phó Trưởng ban

  3 Lù Văn Ánh

  Thành viên

  4 Trần Mạnh Hà

  Thành viên

  Ban Pháp chế

  1

  Trần Bằng Lăng

  Trưởng ban
  2

  Trần Thị Nụ

  Phó Trưởng ban
  3

  Trần Văn Ngạn

  Thành viên
  4

  Lò Thị Thanh Nhàn

  Thành viên
  5

  Lù Văn Thấm

  Thành viên

  ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

  Các thành viên UBND

  1

  Vũ Xuân Linh

  Chủ tịch UBND thị xã 
  2

  Chui Văn Thành

  Phó Chủ tịch UBND thị xã
  3 Hoàng Đình Định Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã
  4

  Vũ Trọng Thưởng

  Trưởng Công an thị xã
  5 Nguyễn Hữu Lai Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã
  6 Phạm Công Chuẩn Chánh Văn phòng thị xã
  7

  Phạm Công Chinh

  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã
  8

  Hoàng Văn Chiến

  Trưởng phòng Kinh tế thị xã
  9

  Quàng Văn Sinh

  Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã
  10

  Trần Thị Hiếu

  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
  11

  Lê Thành Huế

  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã
  12 Trần Thanh Mai Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã
  Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND

  1. Phòng Văn hóa và Thông tin

  1

  Quàng Văn Sinh

  Trưởng phòng

  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
  1 Trần Thị Hiếu Trưởng phòng
  3. Phòng Tài nguyên và Môi trường
  1 Lê Thành Huế Trưởng phòng
  2 Lê Văn Thắng Phó Trưởng phòng
  4. Phòng Quản lý đô thị
  1 Trần Thanh Mai Trưởng phòng
  2 Lê Văn Huấn Phó Trưởng phòng
  3 Trần Hữu Hanh Phó Trưởng phòng
  5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
  1 Phạm Công Chinh Trưởng phòng
  2 Lê Tuyết Nga Phó Trưởng phòng
  3 Nguyễn Đình Hưng Phó Trưởng phòng
  6. Phòng Tư pháp
  1 Trần Thị Nụ Trưởng phòng
  2 Phạm Thị Phương Phó Trưởng phòng
  7. Phòng Kinh tế
  1 Hoàng Văn Chiến Trưởng phòng
  2 Trần Văn Ngạn Phó Trưởng phòng
  8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  1 Trần Mạnh Hà Trưởng phòng
  2 Lưu Thị Thơm Phó Trưởng phòng
  3 Lương Văn Soạn Phó Trưởng phòng
  9. Phòng Y tế
  1 Chui Văn Thành Phó Chủ tịch UBND thị xã - Kiêm phụ trách Phòng Y tế

  10. Trung tâm Văn hóa  - Truyền thanh - Truyền hình 

  1

  Trần Thị Hương Giang Giám đốc

  11. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

  1

  Trần Thủy Chung Phó Giám đốc

  12. Ban Quản lý Dự án các công trình thị xã

  1

  Nguyễn Quốc Quân Giám đốc
  2

  Lê Danh Nam

  Phó Giám đốc

  13. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã

  1

  Hà Quang Hưng

  Giám đốc
  2 Ngô Quang Soạn Phó Giám đốc

  14. Trung tâm Quản lý đất đai thị xã

  1

  Nguyễn Đình Đức

  Giám đốc