Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Giới thiệu chung
 • Khối Dân vận thị xã Mường Lay
 • Thời gian đăng: 12/07/2019 04:36:11 PM
 • STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  ĐIỆN THOẠI

  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ

  1

  Hà Thị Ánh Tuyết

   Chủ tịch

   2

   Lò Văn Đoàn

   Phó Chủ tịch

   

   THỊ ĐOÀN MƯỜNG LAY

   1

   Nguyễn Văn Linh

     Phó Bí thư thị đoàn

  HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ

  1

  Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch

   2

    Lò Văn Hưng

  Phó Chủ tịch

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ

  1

  Lò Thị Thanh Nhàn

  Chủ tịch

  2

  Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Chủ tịch

   HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ

   1

  Phạm Văn Diễn

   Chủ tịch

   

  2

   Lâm Hữu Thảo

   Phó Chủ tịch

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ

  1

  Phan Tiến Huy Chủ tịch