Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Giới thiệu chung
 • Khối Đảng
 • Thời gian đăng: 12/07/2019 11:02:47 AM
 • STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  ĐIỆN THOẠI

  THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

  1

  Ngôn Ngọc Khuê

  Bí thư Thị ủy

   Vũ Duy Luân

  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

   

  3

  Vũ Xuân Linh Phó Bí thư Thị ủy

  BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

   1

  Trần Bằng Lăng

  Trưởng ban

   

  2

   Trần Thị Thanh Hương

  Phó Trưởng ban

   VĂN PHÒNG THỊ XÃ

   1

   

  2

  Tạ Văn Cảnh Phó Chánh Văn phòng

  3

  Mai Thị Thu Phó Chánh Văn phòng

  4

  Trần Văn Điềm Phó Chánh Văn phòng

  BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

   1

  Trần Bằng Lăng

  Trưởng ban

   

  2

   Trần Thị Thanh Hương

  Phó Trưởng ban

  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

   1

  Trần Bằng Lăng

  Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm

   

  2

   Đinh Trọng Hưng

  Phó Phó Giám đốc

  ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA 

  1

  Nguyễn Hữu Lai 

  Chủ nhiệm

  2

  Trần Thị Kim Luân Phó Chủ nhiệm

  3

  Khoàng Hoàng Kim Oanh Phó Chủ nhiệm

  BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

  1

  Nguyễn Văn Sánh Trưởng ban
  2 Vũ Thị Kim Chiến Phó Trưởng ban