Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tra cứu lịch làm việc của Thường trực HĐND Thị xã
 • Từ ngày:
 • Đến ngày:
 • In lịch làm việc
 • Lịch làm việc tuần 9/2021 của Thường trực HĐND Thị xã
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  1/3/2021
 • 08:00
 • Dự họp Ủy ban bầu cử thị xã Mường Lay
 • UBBC thị xã Mường Lay
 • Ban Tỏ chức và Nội vụ thị xã
 • Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND-UBND thị xã
 • Thường trực HĐND thị xã
 • 15:30
 • Dự Hội nghị BTV thị ủy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Ông Nguyễn Đình Kiên - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã
 • Thứ ba
  Ngày
  2/3/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND-UBND thị xã
 • Thường trực HĐND thị xã
 • 14:00
 • Làm việc với Đảng ủy phường Na Lay
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Trụ sở phường Na Lay
 • Thường trực HĐND thị xã
 • Thứ tư
  Ngày
  3/3/2021
 • 07:30
 • Dự Lễ giao nhận quân năm 2021
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
 • Hội trường tầng 3 - BCHQS thị xã
 • Thường trực HĐND thị xã
 • 14:00
 • Làm việc với Đảng ủy xã Lay Nưa
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Trụ sở xã Lay Nưa
 • Thường trực HĐND thị xã
 • Thứ năm
  Ngày
  4/3/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Trung tâm Hội nghị thị xã
 • Thường trực HĐND thị xã
 • 14:00
 • Dự Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Trung tâm Hội nghị thị xã
 • Thường trực HĐND thị xã
 • Thứ sáu
  Ngày
  5/3/2021
 • 07:30
 • Dự Kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động HĐND các cấp thị xã Mường Lay, nhiệm kỳ 2016-2021
 • HĐND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Trung tâm Hội nghị thị xã
 • Thường trực HĐND thị xã
 • 13:30
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • Thứ bảy
  Ngày
  6/3/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định
 • Chủ nhật
  Ngày
  7/3/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định