Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tra cứu lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Từ ngày:
 • Đến ngày:
 • In lịch làm việc
 • Lịch làm việc tuần 15/2021 của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  12/4/2021
 • 07:30
 • Họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND-UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 09:30
 • Họp kiểm tra hiện trạng, tìn hình quản lý và sử dụng đất của Bưu điện tỉnh Điện Biên-Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn thị xã
 • UBND thị xã
 • Phòng Tài nguyên - Môi trường
 • Kiểm tra thực địa tại cơ sở
 • Ông Chui Văn Thành-UVBTV, Phó chủ tịch UBND thị xã
 • 14:00
 • Họp giao ban thường trực thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ ba
  Ngày
  13/4/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 14:00
 • Dự Hội nghị Ban Thường vụ thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ tư
  Ngày
  14/4/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 13:30
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • Thứ năm
  Ngày
  15/4/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 04, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thị
 • Thị ủy Mường Lay
 • Ban Tổ chức và Nội vụ thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ sáu
  Ngày
  16/4/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
 • UBMTTQVN thị xã Mường Lay
 • BTT UBMTTQVN thị xã Mường Lay
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (lần 1)
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ bảy
  Ngày
  17/4/2021
 • 07:30
 • Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (lần 1)
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (lần 1)
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • Chủ nhật
  Ngày
  18/4/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định