Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tra cứu lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Từ ngày:
 • Đến ngày:
 • In lịch làm việc
 • Lịch làm việc tuần 38/2021 của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  20/9/2021
 • 07:30
 • Làm việc với Đoàn công tác của Đc Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về công tác phòng, chống dịch Covid-19
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Họp giao ban Thường trực thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Ông Vũ Xuân Linh – PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ ba
  Ngày
  21/9/2021
 • 08:00
 • Họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Họp lấy ý kiến các dự thảo Kế hoạch của UBND thị xã thực hiện Nghị quyết Chuyên đề của Thị ủy
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ tư
  Ngày
  22/9/2021
 • 07:30
 • Dự họp giao ban Khối Đảng quý III năm 2021
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thị xã
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Ông Vũ Xuân Linh – PBT, Chủ tịch UBND thị xã; Ông Chui Văn Thành – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ năm
  Ngày
  23/9/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật và tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Phòng Tư pháp
 • Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Ông Chui Văn Thành – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã
 • 07:30
 • Dự họp giao ban khối xã, phường quý III năm 2021
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự Hội nghị giao ban khối Nội chính quý III năm 2021
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ sáu
  Ngày
  24/9/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị giao ban MTTQVN và các đoàn thể thị xã
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 13:30
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • Thứ bảy
  Ngày
  25/9/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định
 • Chủ nhật
  Ngày
  26/9/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định