• Lịch làm việc tuần 42/2021 của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  18/10/2021
 • 07:30
 • Dự họp giao ban Thường trực thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp BTV thị ủy
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự họp Thường trực HĐND phiên họp tháng 10
 • Thường trực HĐND thị xã
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự Hội nghị thảo luận xây dựng Dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Phòng TCKH thị xã
 • Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ ba
  Ngày
  19/10/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 13:30
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • Thứ tư
  Ngày
  20/10/2021
 • 07:30
 • Họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp BTV thị ủy
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • 15:00
 • Họp thống nhất việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • UBND thị xã
 • Phòng Văn hóa và Thông tin
 • Phòng họp tầng 1-Trụ sở HĐND và UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ năm
  Ngày
  21/10/2021
 • 07:30
 • Dự họp trực tuyến về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • UBND tỉnh
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp tầng 1 - Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 15:00
 • Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Mường Lay khóa XV
 • HĐND thị xã
 • Ban KT-XH HĐND thị xã
 • Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Ông Vũ Xuân Linh - PBT, Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ sáu
  Ngày
  22/10/2021
 • 07:30
 • Dự kiến Họp kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • HĐND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 3 - Trụ sở HĐND - UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 07:30
 • Dự Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 10 năm 2021
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Chui Văn Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã
 • 13:30
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • Thứ bảy
  Ngày
  23/10/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định
 • Chủ nhật
  Ngày
  24/10/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định