Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Báo cáo nội dung giải quyết kiến nghị của các hộ dân Bản Xá, phường Na Lay, thị xã Mường Lay về việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa (nhà sinh hoạt cộng đồng)