Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Công văn v/v hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch
 • Công văn V/v thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 • Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Hùng, bản Nghé Toong, phường Na Lay
 • Công văn V/v thực hiện chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất của hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La cho hộ ông Bùi Duy Cương - Tổ 6, phường Na Lay
 • Báo cáo nội dung giải quyết kiến nghị của các hộ dân Bản Xá, phường Na Lay, thị xã Mường Lay về việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa (nhà sinh hoạt cộng đồng)
 • Thông báo V/v Chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức
 • Thông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Mường Lay
 • Thông báo về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
 • Thông báo tuyển nhân viên hợp đồng cho các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay
 • Tuyên truyền kết quả kỷ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Trang: 
 • 11-20 of 22<  1  2  3  >