Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Thông báo V/v Chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức