Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Thông báo tuyển nhân viên hợp đồng cho các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay
  • Ngày 25/8/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay đã ban hành Thông báo số 2621/TB-PGDĐT về tuyển nhân viên hợp đồng cho các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay.