Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Quy hoạch - Kế hoạch
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Quy hoạch - Kế hoạch
 • Quy hoạch tháng 8
  Thông tin hiện tại chỉ mang tính chất demo
  >>> Chi tiết
  Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn trong năm 2019

  Đây\r\nlà lộ trình được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14-5-2019\r\nvề kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong\r\ngiai đoạn 2019-2021.

  >>> Chi tiết
  Đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số

  Đây là một trong số những mục tiêu cụ thể được Bộ Chính trị xác định tại\r\nNghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp\r\nhuyện và cấp xã.

  >>> Chi tiết
  Cấp miễn phí 19 đầu báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số

  Đây\r\nlà nội dung được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày\r\n09-01-2019 về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số\r\nvà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021.

  >>> Chi tiết
  Sẽ hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
  Ngày 21-10-2018, Th? tu?ng Chính ph? ban hành Quy?t d?nh s? 1385/QÐ-TTg phê duy?t Ð? án h? tr? thôn, b?n, ?p c?a các xã d?c bi?t khó khan khu v?c biên gi?i, vùng núi, vùng bãi ngang ven bi?n và h?i d?o xây d?ng nông thôn m?i và gi?m nghèo b?n v?ng giai do?n 2018-2020.
  >>> Chi tiết
  Điện Biên: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường trục nội bản Ho Luông 1 và Ho Luông 3 xã Lay Nưa

  Ngày 25-9-2018, UBND tỉnh\r\nĐiện Biên ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án\r\nnhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:\r\nCông trình Đường trục nội bản Ho Luông 1 và Ho Luông 3 xã Lay Nưa thị xã Mường\r\nLay.

  >>> Chi tiết
  Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
  Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030.
  >>> Chi tiết
  Đến 2020, Việt Nam “thoát” khỏi Top 20 quốc gia nhiễm mã độc cao nhất
  Ngày 30-01-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
  >>> Chi tiết
  Hướng đi nào để phát triển du lịch Điện Biên
  Xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo để phát huy giá trị của điểm đến lịch \r\nsử Điện Biên Phủ, phát triển du lịch cộng đồng, thu hút sự quan tâm đầu \r\ntư của các DN du lịch… nên được coi là giải pháp quan trọng tạo bước \r\nphát triển mạnh mẽ cho du lịch tỉnh Điện Biên
  >>> Chi tiết
  Mường Lay: Đăng ký danh mục các dự án trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong năm 2018
  \r\n\r\n

  Ngày 10-01-2018, UBND thị xã Mường Lay\r\ncó Công văn số 41/UBND-TCKH về việc đăng ký các báo cáo, đề án, dự án trình\r\nHĐND và UBND tỉnh năm 2018

  \r\n\r\n
  >>> Chi tiết
  1-10 of 98<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >