Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Quy hoạch - Kế hoạch
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Quy hoạch - Kế hoạch
 • Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Điện Biên giai đoạn 2017-2020
  Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều chỉnh Quy hoạch \r\nchi tiết Cảng Hàng không Điện Biên giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến\r\n năm 2030, để thông qua trong tháng 6-2017
  >>> Chi tiết
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025
  \r\n\r\n

  Ngày\r\n14-02-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế\r\nhoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt\r\nNam đến năm 2025

  \r\n\r\n
  >>> Chi tiết
  Ban hành tiêu chí dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô nhỏ
  Ngày\r\n 02-12-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế\r\n đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các \r\nchương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, có quy mô nhỏ, kỹ \r\nthuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do \r\nnhân dân đóng góp
  >>> Chi tiết
  UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020
  \r\n\r\n

  Ngày 07-11-2016, UBND tỉnh Điện Biên\r\nban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND phê duyệt Đề án\r\nphát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020

  \r\n\r\n
  >>> Chi tiết
  Đến 2025, 100% hộ gia đình dân tộc thiểu số được hỗ trợ sản xuất
  Nhằm\r\n xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần \r\ncho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, giảm dần sự chênh lệch về \r\nkhoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng; giảm tỷ lệ hộ \r\nnghèo từ 7-8%/năm… , ngày 31-10-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết \r\nđịnh số 2086/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội \r\ncác dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2020
  >>> Chi tiết
  Ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  Thủ\r\n tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 về \r\nviệc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  >>> Chi tiết
  Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đến năm 2020
  Theo\r\n Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ \r\nchế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh \r\ntế và sự nghiệp khác, đến năm 2016, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng \r\nngân sách Nhà nước sẽ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, \r\nchưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định
  >>> Chi tiết
  Đầu tư xây dựng 50 trạm kiểm tra tải trọng xe cố định
  Nhằm\r\n mục tiêu ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới \r\nhạn của đường bộ, góp phần bảo vệ và duy trì tuổi thọ của công trình \r\nđường bộ; thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động vận tải, ngăn chặn \r\ntình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá cước vận tải; hạn chế xảy \r\nra tai nạn giao thông trên đường bộ, ngày 30/9/2016, Thủ tướng Chính \r\nphủ đã ký Quyết định số 1885/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể trạm \r\nkiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  >>> Chi tiết
  Mường Lay ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
  \r\n\r\n

  Ngày 22/9/2016, UBND thị xã Mường Lay ban\r\nhành Kế hoạch số 1060/KH-UBND về việc phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020\r\ntrên địa bàn

  \r\n\r\n
  >>> Chi tiết
  Mường Lay ban hành kế hoạch chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
  \r\n\r\n

  Ngày 21/9/2016, UBND thị xã Mường Lay ban hành Kế hoạch\r\nsố 1056/KH-UBND về thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống\r\ntội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

  \r\n\r\n
  >>> Chi tiết
  21-30 of 98<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >