Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Quy hoạch - Kế hoạch
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Quy hoạch - Kế hoạch
 • Sẽ áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia dựa trên nồng độ cồn
  Trên\r\n quan điểm phát triển ngành công nghiệp bia, rượu, nước giải khát trên \r\ncơ sở cân đối sản xuất và tiêu thụ giữa các vùng trên cả nước; đồng thời\r\n ngăn ngừa lạm dụng đồ uống có cồn, ngày 12/9/2016, Bộ Công \r\nThương đã ban hành Quyết định số 3690/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển \r\nngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm \r\n2035
  >>> Chi tiết
  Mục tiêu đến 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%/năm
  Ngày\r\n 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg về việc phê \r\nduyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an \r\nsinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt \r\nlà ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận\r\n thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản
  >>> Chi tiết
  Đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
  Chính phủ vừa ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
  >>> Chi tiết
  Tăng cường xử lý vi phạm về đất đai
  Nhằm\r\n chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao \r\nhiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp \r\nluật đất đai trên phạm vi cả nước, ngày 29/8/2016, Thủ tướng Chính phủ \r\nđã ký Quyết định số 1675/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm\r\n về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
  >>> Chi tiết
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020

  Ngày 09/8/2016, Thủ tướng\r\nChính phủ ban hành Quyết định số 1573/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng\r\nnông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên,\r\nnhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn\r\n2016-2020

  \r\n\r\n
  >>> Chi tiết
  Hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới
  Nhằm\r\n mục tiêu đến năm 2020, 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát \r\nhiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 50% người gây bạo lực trên cơ sở \r\ngiới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp…, ngày \r\n22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1464/QĐ-TTg phê \r\nduyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn\r\n 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
  >>> Chi tiết
  Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

  Ngày 06/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 589/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

  >>> Chi tiết
  Đầu tư nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi

  Ngày 06/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 583/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi.

  >>> Chi tiết
  Đến 2020, 100% người bị tai nạn lao động được điều trị, phục hồi
  Nhằm\r\n cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn \r\nchặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao \r\nđộng, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia…, ngày \r\n05/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/QĐ-TTg phê duyệt \r\nChương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020
  >>> Chi tiết
  Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ gắn với tiêu thụ nông sản
  Ngày 26/6/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 6481/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với mục tiêu phát triển mạng lưới chợ đồng bộ, hài hóa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa nông sản cho sản xuất, chế biến và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân; qua đó, thức đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất nông nghiệp
  >>> Chi tiết
  31-40 of 98<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >