Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Quy hoạch - Kế hoạch
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Quy hoạch - Kế hoạch
 • Đặt tên cho tất cả các đảo, cụm đảo
  Đây là một trong những nhiệm vụ của Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013
  >>> Chi tiết
  Đến năm 2020, xóa mù chữ cho 1,2 triệu người
  Đây là mục tiêu của Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/05/2013
  >>> Chi tiết
  Đến 2015, thanh tra, xử lý 100% cơ sở sản xuất trong làng nghề chưa được công nhận
  Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường (BVMT) làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  >>> Chi tiết
  Đẩy mạnh xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam
  Đây là nội dung của Quyết định số 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/03/2013 về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030
  >>> Chi tiết
  Đến 2015, thu nhập bình quân tại nông thôn đạt chỉ tiêu 26 triệu đồng/người
  Đây là nội dung của Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
  >>> Chi tiết
  Năm 2020, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá giảm còn 39%
  Nhằm góp phần giảm nhu cầu sử dụng, từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại nước ta và giảm nguy cơ bệnh tật, tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra, ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt: “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”
  >>> Chi tiết
  Phát triển thuỷ điện cần phải gắn với tính hợp lý và bền vững
  Trong quá trình phát triển, con người đều có những phương thức khác nhau tạo ra của cải vật chất để tồn tại và tiếp tục phát triển. Ở mỗi thời đại kinh tế, đều có phương thức đặc thù tạo ra của cải tuỳ thuộc vào sự phối hợp giữa tổ hợp các yếu tố đầu vào
  >>> Chi tiết
  Năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%
  Đây là một trong những mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020
  >>> Chi tiết
  Năm 2015, ứng dụng CNTT vào thi tuyển công chức tại 100% cơ quan Trung ương
  Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 phê duyệt Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
  >>> Chi tiết
  Năm 2015, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

  Ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020

  >>> Chi tiết
  51-60 of 98<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >