Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • 100% học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng năm 2021 được cấp chứng nhận
  • Thời gian đăng: 27/03/2021 03:51:16 PM
  • Chiều 25-3, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2021 đã bế mạc. Đến dự có đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.
  • Từ ngày 22/3 - 25/3, 63 học viên tham gia được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 21 học viên đạt loại giỏi (chiếm 33,4%); 42 học viên đạt loại khá (chiếm 66,6%)./.

  • Tác giả: Nguyễn Sơn