Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
  • Thời gian đăng: 02/03/2021 07:44:08 AM
  • Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Kế hoạch số 234-KH/TĐTN-BTG ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2021.
  • Nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn Mường Lay đã tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy được các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn chú trọng về chất lượng; việc bình chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện dân chủ, đúng quy định dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên năm 2020.

    Trong những ngày đầu của Tháng thanh niên 2021, các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn đã giới thiệu được 06 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng tạo nguồn phát triển đảng viên mới năm 2021.

    Đây là hoạt động thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn Mường Lay nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thanh niên phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi đoàn, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và bổ xung lực lượng, sức trẻ cho Đảng, để xây dựng Đảng, quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

  • Tác giả: Nguyễn Linh