Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Đảng ủy xã Lay Nưa tổng kết công tác đảng năm 2020
 • Thời gian đăng: 29/01/2021 04:13:14 PM
 • Chiều ngày 28-1, Đảng ủy xã Lay Nưa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 • Đảng bộ xã Lay Nưa hiện có 22 chi bộ trực thuộc với 332 đảng viên, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh COVID 19 xong dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, nhân dân các dân tộc đoàn kết hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần để Đảng ủy xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng 7,35% so với năm 2019; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 2.700 tấn, tăng 5,44% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 70 tấn. Chỉ đạo UBND xã triển khai thị các mô hình sản xuất và nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn được phân bổ 970 triệu đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, chương trình giảm nghèo bền vững được quan tâm, đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời về công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

  Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng ủy xã Lay Nưa xác định triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng. Trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 2.200.000 đồng/ tháng trở lên, tổng sản lượng cây có hạt phấn đấu đạt 2.865 tấn, diện tích rau xanh các loại 7,5ha, sản lượng 85 tấn. Tổng đàn gia súc, gia cầm mỗi năm tăng từ 3% trở lên. Tiếp tục giữ vững và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện bản nông thôn mới kiểu mẫu, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 xuống dưới 17% so với tổng số sinh. Duy trì 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, duy trì chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh, 95% tổ chức chính trị xã hội cơ sở vững mạnh.

  Tại hội nghị, Đảng ủy xã Lay Nưa đã khen thưởng cho 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

   

 • Tác giả: Thu Hường