Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam
  • Thời gian đăng: 18/02/2021 03:22:23 PM
  • Để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ban Tuyên giáo Thị ủy trân trọng giới thiệu nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành.
  • Tải tại đây 

  • Tác giả: Ngọc Bích