Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Kiểm tra công nhận đạt chuẩn, duy trì chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại thị xã Mường Lay
  • Thời gian đăng: 10/12/2020 02:25:42 PM
  • Ngày 7/12/2020, Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh do đồng chí Cù Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 tại thị xã Mường Lay.
  • Sau khi kiểm tra thực tế tình hình công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại một số trường học trên địa bàn đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thị xã Mường Lay và kiểm tra hồ sơ phổ cập, xóa mù chữ của các địa phương trong toàn thị. Đoàn kiểm tra ghi nhận, năm 2020, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Mường Lay quan tâm chỉ đạo, có nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập xóa mù chữ các cấp đã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  một cách chi tiết, khoa học; triển khai có hiệu quả; tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập các cấp là Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và các đơn vị trường học đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, sáng tạo trong tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Theo đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư với 136 phòng học. Trong đó trên 93% phòng kiên cố, 6,6% phòng học bán kiên cố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đến lớp, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo tiêu chuẩn; học sinh tiểu học 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99 %; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98%, số người trong độ tuổi từ 15- 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đạt tỷ lệ trên 94%, 100% số trẻ khuyết tật  6 -10 tuổi có khả năng học tập  được tiếp cận giáo dục ..

    Qua đối chiếu với Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Đoàn kiểm tra kết luận năm 2020 thị xã Mường Lay duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2./.

  • Tác giả: Thu Hường