Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay thực hiện kế hoạch, quy trình bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao
  • Thời gian đăng: 08/04/2021 07:42:53 AM
  • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, thị xã Mường Lay đang tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị, cũng như quy trình bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định.
  • Sau khi thị xã Mường Lay thành lập xong Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với 15 thành viên; thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử và các tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, an ninh và cơ sở vật chất thì đến nay, thị xã và các xã phường đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, điều chỉnh về cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó: Tổng số người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 60 người, số đại biểu được bầu là 30 người. Trong đó đại biểu là nữ chiếm 36,7%; đại biểu là người dân tộc thiếu số chiếm 36,7%; đại biểu trẻ tuổi 40%; đại biểu là người ngoài đảng 8,3%; đại biểu tái cử 33,3%. 

    Ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn thì công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng đang được đẩy mạnh bằng các hình thức như: Thông qua các buổi sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền lưu động, pa nô, áp phích, thông qua hệ thống Truyền thanh – Truyền hình; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố, bản…để Nhân dân hiểu trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bầu cử. Từ đó, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn đã thực hiện xong công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực những người ứng cử để hiệp thương, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Qua công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhìn chung cử tri đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng thể hiện quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền bằng lá phiếu cử tri.

    Theo đánh giá đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Mường Lay đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng quy định, bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật bầu cử để đảm bảo tiến độ và thời gian. UBND thị xã đã quyết định phê chuẩn 17 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Hiện nay, Ủy ban MTTQ thị xã đang tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng quy trình, quy định và đảm bảo thành công. Hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử, qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

  • Tác giả: Thu Hường