Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay xây Mô hình “ Khu dân cư không có đoàn viên, thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, “Đoạn đường thanh niên đảm bảo an ninh trật tự”
  • Thời gian đăng: 05/04/2021 02:59:49 PM
  • Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Kế hoạch số 73a-KH/ĐTN ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thị đoàn Mường Lay về việc xây dựng điểm Mô hình “ Khu dân cư ( tổ,bản) không có đoàn viên, thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và “Đoạn đường thanh niên đảm bảo an ninh trật tự”.
  • Nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đẩy mạnh các hoạt động của thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, tạo môi trường để thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên; Đẩy mạnh các hoạt động chấp hành pháp luật, Luật an toàn giao thông; tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống tác hại và nói không với chất kích thích, ma túy - Tệ nạn xã hội trong ĐVTTTN và Nhân dân. Thị đoàn Mường Lay đã xây dựng kế hoạch, triển khai, chỉ đạo Đoàn các xã, phường tổ chức xây dựng điểm Mô hình “ Khu dân cư ( tổ,bản) không có đoàn viên, thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và “Đoạn đường thanh niên  đảm bảo an ninh trật tự”.

    Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh, nâng cao nhận thức, ý thức, chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tác hại ma túy – Tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới; đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh tổ quốc”, chấp hành pháp luật trong ĐVTTN, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã./.

  • Tác giả: Nguyễn Linh