Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Mường Lay đồng hành cùng người nghèo vượt khó
 • Thời gian đăng: 14/12/2020 08:37:52 AM
 • Những năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Mường Lay cùng các tổ chức hội nhận ủy thác đã tập trung triển khai huy động vốn, giải ngân các chương trình tín dụng theo đúng kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 • Với phương châm giao dịch nhanh gọn nhất, tạo thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận vốn vay theo các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng chính sách xã hội th xã Mường Lay đã trở thành người bạn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ“đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội”, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống theo các chương trình tín dụng của Chính phủ, hỗ trợ đắc lực trong việc giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, giúp nhiều người thoát nghèo, có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội  thị xã đã tích cực tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị thị xã trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng thời phối hợp với các tổ chức hội, nhận ủy thác tích cực giải ngân tốt các chỉ tiêu được giao.

  Nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thuộc diện chính sách có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Để tránh tình trạng bà con sử dụng vốn sai mục đích, trước khi đưa vốn về cho bà con, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã luôn chỉ đạo Ban giảm nghèo các xã, phường, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác phải thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng chính xác, trên cơ sở công khai, dân chủ có sự bàn bạc thống nhất từ các tổ dân phố, bản và sự tham gia của Nhân dân. Khi nguồn vốn đã đến tay người dân, Ban giảm nghèo các xã, phường  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật để các hộ nghèo mạnh dạn đầu tư đồng vốn một cách hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở để cùng Ban giảm nghèo các xã, phường các tổ, nhóm vay vốn phân tích nợ xấu theo từng chương trình tín dụng, phân loại đối tượng để áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp.

  Cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Mường Lay đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh xã hội của địa phương; đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Bố trí Chủ tịch UBND các xã, phường tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã.

  Hiện nay, Phòng giap dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Mường Lay đang thực hiện 10 chương trình cho vay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ước đến hết tháng 12 năm 2020 với tổng dư nợ là trên 103 tỷ đồng, với 2.320 hộ hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay; nguồn vốn của NHCSXH đã tạo điều kiện để cho các hộ gia đình có vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

  Vốn là một hộ nghèo của bản vùng cao Huổi Luông xã Lay Nưa, cuộc sống của gia đình anh Giàng A Phía cũng gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Năm 2015, tiếp cận nguồn vốn dành cho hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội thị xã và được vay 30 triệu đồng anh Phía đầu tư mua 20 con dê về chăn thả trên nương, sau hơn 1 năm nhận thấy nuôi dê không hiệu qủa anh bán hết đàn dê chuyển sang mua trâu sinh sản về nuôi. Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích cùng với sự cần cù, chịu khó ham học hỏi và áp dụng hiệu quả việc phòng trừ bệnh cho đàn trâu nên đàn vật nuôi của gia đình anh Phía ngày càng phát triển ổn định, đến nay từ một con trâu cái ban đầu, đàn trâu của gia đình anh đã phát triển thêm 6 con. Có vốn chăn nuôi, anh còn thực hiện khai hoang hơn 700m2 ruộng nước cấy lúa 2 vụ,  mỗi vụ thu về từ 25 đến 30 bao thóc đảm bảo đủ lương thực cả năm cho cả gia đình, kinh tế gia đình anh Phía ngày càng ổn định và đã thoát nghèo.

  Có thể khẳng định, thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tại khu vực nông nghiệp nông thôn; khuyến khích phát triển các khu sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn./.

 • Tác giả: Thu Hường