Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Thị ủy Mường Lay quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thời gian đăng: 05/03/2021 08:24:04 AM
 • Ngày 04-3-2021, Thị ủy Mường Lay tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí thị ủy viên; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, Văn phòng thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc thị xã; bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

  Khai mạc hội nghị, đồng chí Ngôn Ngọc Khuê – Bí thư Đảng bộ thị xã nhấn mạnh: Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội ở khắp nơi, gây nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế, xã hội; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định các mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV là rất quan trọng, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

  Đồng chí Bí thư Đảng bộ thị xã đề nghị, các đại biểu tập trung tiếp thu những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu nội dung cơ bản của Nghị quyết, kết hợp nghiên cứu tài liệu và các băn bản hướng dẫn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

  Với thời lượng 1 ngày, Hội nghị sẽ được nghe báo cáo cáo viên cấp thị triển khai các nội dung:Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Sau Hội nghị, các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị ở đơn vị mình./.

 • Tác giả: Ngọc Bích