Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Thị xã Mường Lay tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
 • Thời gian đăng: 04/02/2021 02:55:33 PM
 • Chiều ngày 3-2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND thị xã Mường Lay nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu 30 đại biểu. Để đảm bảo cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, Thường trực HĐND thị xã đã dự kiến giới thiệu 60 người ứng cử đại biểu. Trong đó đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử trong tổ chức chính trị, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính cấp xã…thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quần chúng, nữ giới, tuổi trẻ, tôn giáo..

  Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% đối với số lượng nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử là 60 đại biểu.

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng của cả nước và của thị xã Mường Lay. Để đảm bảo đúng thời gian, thị xã Mường Lay đã khẩn trương xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể; căn cứ nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để làm tốt công tác định hướng nhân sự đại biểu HĐND cấp mình, đảm bảo cơ cấu thành phần, đồng thời lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm tham gia HĐND các cấp./.

   

 • Tác giả: Thu Hường