Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4
  • Thời gian đăng: 02/11/2020 02:24:48 PM
  • Vừa qua, thị xã Mường Lay đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho các đồng chí cán bộ CCVC, đảng viên trên địa bàn.
  • Trong 4 ngày từ 26/10 - 29/10, 49  học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của ĐCSVN, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP- AN; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và  bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của một số Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự…

    Kết thúc chương trình học, 49 học viên đã được cấp chứng chỉ, trong đó xếp loại giỏi là 23 đồng chí; loại khá 24 đồng chí; trung bình là 2 đồng chí./.

  • Tác giả: Mạnh Tiến