Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay: Đăng ký danh mục các dự án trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong năm 2018
 • Thời gian đăng: 15/01/2018 04:50:54 PM
 • \r\n\r\n

  Ngày 10-01-2018, UBND thị xã Mường Lay\r\ncó Công văn số 41/UBND-TCKH về việc đăng ký các báo cáo, đề án, dự án trình\r\nHĐND và UBND tỉnh năm 2018

  \r\n\r\n
 • \r\n\r\n

  Theo đó, UBND thị xã Mường Lay đã đăng\r\nký 5 danh mục dự án trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong năm 2018 cụ thể:

  \r\n\r\n

  Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự\r\nán có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018\r\nlà 5 dự án, gồm: Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Huổi Luông (8 km); Hệ\r\nthống lưới điện sinh hoạt bản Hô Nậm Cản (7 km); Hệ thống lưới điện sinh hoạt\r\nbản Huổi Luân (2km) xã Lay Nưa; Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay; Dự án\r\nđầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào\r\ndân tộc thiểu số Bản Hô Nậm Cản, xã Lay Nưa.

  \r\n\r\n

  Danh mục các dự án phải báo cáo đề xuất\r\nchủ trương đầu tư là 02 dự án, gồm:  Dự án\r\nNghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di\r\ndân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Bản Hô Nậm Cản,\r\nxã Lay Nưa./.

  \r\n\r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin: Tin, ?nh T_2H