Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Đến 2020, Việt Nam “thoát” khỏi Top 20 quốc gia nhiễm mã độc cao nhất
 • Thời gian đăng: 02/02/2018 11:08:43 PM
 • Ngày 30-01-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
 • Chương trình này đặt ra mục tiêu đến năm\r\n 2020, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc \r\ntrung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; 30% hồ sơ thủ tục \r\nhành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 50% \r\nCổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố được giám sát an toàn thông \r\ntin. Đặc biệt, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây \r\nnhiễm phần mềm độc hại cao nhất thế giới.

  Ngoài ra, đến năm 2020, sẽ hỗ trợ \r\nxây dựng 07 khu công nghệ thông tin tập trung; hỗ trợ nghiên cứu, phát \r\ntriển tối thiểu 03 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, \r\nchíp bán dẫn; 06 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan Nhà nước và xã \r\nhội; 01 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan Nhà nước…

  \r\n\r\n

  Chương trình được đầu tư tổng kinh phí \r\nkhoảng 1.520 tỷ đồng với các nhóm dự án thành phần, gồm: Nhóm dự án \r\nthành phần đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm dự án thành phần về\r\n an toàn thông tin; Nhóm dự án thành phần về công nghiệp công nghệ \r\nthông tin./.

 • Tác giả:
 • Nguồn tin: T_2H