Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Điện Biên: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường trục nội bản Ho Luông 1 và Ho Luông 3 xã Lay Nưa
  • Thời gian đăng: 27/09/2018 11:10:08 AM
  • Ngày 25-9-2018, UBND tỉnh\r\nĐiện Biên ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án\r\nnhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:\r\nCông trình Đường trục nội bản Ho Luông 1 và Ho Luông 3 xã Lay Nưa thị xã Mường\r\nLay.

  • Theo đó, Công\r\ntrình Đường trục nội bản Ho Luông 1 và Ho Luông 3 xã Lay Nưa thị xã Mường Lay\r\ncó quy mô: Tổng chiều dài 600m, theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp\r\nIV, vận tốc thiết kế 15km/h, bề rộng nền đường 3m, bề rộng mặt đường 2m, thoát\r\nnước ngang, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng dày 14cm. Tổng mức đầu tư:\r\n821 triệu đồng bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn\r\nmới và vốn do Nhân dân đóng góp. Về tiến độ: Công tác chuẩn bị đầu tư trong năm\r\n2018, thực hiện và hoàn thành năm 2020.

    \r\n\r\n

    Việc đầu tư xây\r\ndựng Công trình Đường trục nội bản Ho Luông 1 và Ho Luông 3 xã Lay Nưa nhằm phục\r\nvụ nhu cầu đi lại, lao động và sản xuất của Nhân dân, hoàn thiện cơ sở vật chất\r\nhạ tầng giao thông để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Lay\r\nNưa, góp phần nâng cao cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội\r\ntrên địa\r\nbàn./.

  • Tác giả:
  • Nguồn tin: T_2H