Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Cấp miễn phí 19 đầu báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số
 • Thời gian đăng: 17/01/2019 08:23:50 AM
 • Đây\r\nlà nội dung được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày\r\n09-01-2019 về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số\r\nvà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021.

 • Theo đó, phạm vi, đối tượng và các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp gồm:

  \r\n\r\n

  1. Báo Dân tộc và Phát\r\ntriển (Ủy ban Dân tộc) - Phát hành 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm), cấp cho UBND xã\r\nvùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực\r\nIII và chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/1 kỳ.

  \r\n\r\n

  2. Tạp chí Dân tộc (Ủy\r\nban Dân tộc) - Phát hành 01 kỳ/tháng (12 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc\r\nthiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  3. Chuyên trang “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân hàng ngày (Báo Nhân dân) - 01 trang/kỳ\r\n(01 kỳ/tuần tương ứng với 52 kỳ/năm), cấp cho người có uy tín trong đồng bào\r\ndân tộc thiểu số: Mỗi người 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  4. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) - Phát\r\nhành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho HĐND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  5. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết (Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc\r\nViệt Nam) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc\r\nxã vùng dân tộc thiểu số và miền núi và chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  6. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt\r\nNam) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Hội nông dân xã thuộc khu vực\r\nIII, chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn\r\nvị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  7. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản\r\nHồ Chí Minh) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực\r\nIII, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 01\r\ntờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  8. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Công thương (Bộ Công Thương) - Phát hành 01\r\nkỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn\r\nvị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  9. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Phát\r\nhành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi:\r\nMỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  10. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) - Phát hành 01\r\nkỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn\r\nvị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  11. Chuyên đề “Măng non”\r\ncủa Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - Phát hành\r\n02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Trường Tiểu học các xã vùng dân tộc thiểu số\r\nvà miền núi: Mỗi lớp 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  12. Chuyên đề “Thiếu nhi\r\nDân tộc” của Báo Thiếu niên Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ\r\nChí Minh) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Trường THCS các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Trường Dân tộc nội trú, Dân tộc\r\nbán trú cụm xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi lớp 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  13. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Cựu chiến binh Việt Nam (Hội Cựu chiến binh Việt\r\nNam) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Hội Cựu chiến binh xã vùng\r\ndân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  14. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) -\r\nPhát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Hội phụ nữ xã thuộc vùng dân tộc\r\nthiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  15. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) - Phát hành 01\r\nkỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn\r\nvị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  16. Chuyên đề “Dân tộc\r\nthiểu số và miền núi” Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi\r\ntrường) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu\r\nsố và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  17. Phụ trương "An\r\nninh biên giới" của Báo Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) - Phát\r\nhành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho thôn bản thuộc các xã, phường biên giới:\r\nMỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  18. Chuyên đề “Thanh\r\nniên khởi nghiệp - Làm giàu” (Báo Tuổi trẻ Thủ đô) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52\r\nkỳ/năm), cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn\r\nthuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  19. Chuyên đề “Dân tộc\r\nvà miền núi” (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm),\r\ncấp cho Hội Chữ thập đỏ các xã thuộc khu vực III, Chi Hội chữ thập đỏ thôn bản\r\nđặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và Chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

  \r\n\r\n

  Việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí này nhằm tăng cường\r\ncông tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc\r\nthiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021./.

 • Tác giả:
 • Nguồn tin: T_2H