Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • UBND xã Lay Nưa phối hợp tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động tại bản Hua Nậm Cản
  • Thời gian đăng: 01/04/2021 04:28:30 PM
  • Thực hiện triển khai Luật Hộ tịch, các văn bản hướng dẫn thi hành và Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thị xã Mường Lay về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn thị xã năm 2021, Ngày 30/3/2021, UBND xã Lay Nưa tổ chức rà soát và thực hiện đăng ký hộ tịch, hộ khẩu lưu động tại bản Hua Nậm Cản.
  • UBND xã cử công chức Tư pháp - Hộ tịch xã phối hợp với công chức Phòng Tư pháp, Trưởng bản, Bí thư chi bộ bản Hua Nậm Cản thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân tại nhà văn hoá bản Hua Nậm Cản. Cùng ngày, Công an thị xã tổ chức làm căn cước công dân cho công dân tại bản cùng địa điểm. Quá trình kết hợp đăng ký hộ tịch lưu động cùng ngày làm căn cước cho công dân tại bản vùng cao tạo thuận lợi thu hút được đông đủ công dân tham gia, từ đó tháo gỡ và giải quyết được nhiều trường hợp còn vướng mắc trong quá trình làm căn cước công dân (như công dân chưa có thông tin về ngày, tháng sinh). Tại buổi đăng ký, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho 20 trường hợp; 02 trường hợp đăng ký kết hôn; tư vấn, hướng dẫn, bổ sung hồ sơ đối với 3 trường hợp.

    Phương thức đăng ký hộ tịch lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại bản vùng cao, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức, đơn vị trên địa bàn./.

  • Tác giả: Đoàn Gấm - Phòng Tư pháp thị xã