Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Công an thị xã Mường Lay tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân
  • Thời gian đăng: 01/10/2019 02:33:15 PM
  • Nhằm nâng cao ý thức, lễ tiết, tác phong làm việc, xây dựng lực lượng Công an thị xã cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, rèn luyện cho cán bộ chiến sỹ nâng cao ý thức tổ chức kỳ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ ngày 20-8 Đến ngày 20-9-2019, Công an thị xã Mường Lay tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân.
  • Quân số tham gia tập huấn được biên chế thành 02 lớp; mỗi lớp tập huấn 15 ngày. Nội dung huấn luyện cơ bản gồm: Quán triệt nội dung sửa đổi,bổ sung của Thông tư 17, 18, 19 ngày 10/4/2012 của Bộ Công an quy định điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; Thông tư số 37/2015/TT-BCA ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi một số điều của Thông tư 17, 18, 19; Hướng dẫn số 14984/X11-X15, hướng dẫn tạm thời 16 nghi lễ trong lực lượng CAND; Huấn luyện quân sự, võ thuật theo Thông tư số 26/2014/TT-BCA. Quá trình huấn luyện các kỹ năng tháo, lắp thông thường, bắn đạn súng ngắn CZ75 và tiểu liên AK; Các động tác kỹ thuật tay không, thực hành 3 bài võ tổng hợp.

    Kết quả kiểm tra 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đạt kết quả về nắm vững và thực hiện tốt các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ Công an nhân dân, các bài võ tổng hợp và bắn đạt thật, nắm vững các quy định của thông tư 17,18,19 của Bộ CA. Qua đợt tập huấn, góp phần rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, giúp cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ tầm quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Đồng thời xây dựng người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong, văn hóa ứng xử, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

  • Tác giả: Hương Giang