Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
  • Thời gian đăng: 17/09/2021 08:12:44 AM
  • Nhằm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Thọ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
  • Ban Tuyên giáo Thị ủy giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021):

    Tải tại đây: LEDUCTHO

  • Tác giả: Ngọc Bích