Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Điện Biên: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 04/09/2021 06:01:38 PM
 • Ngày 26-8-2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Theo đó, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

  (1) Phạm vi điều chỉnh

  Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  (2) Đối tượng áp dụng

  a) Các cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  b) Người học trong các cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  (3) Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường

  a) Các khoản thu và mức thu

   4-9-21-1.jpg

  b) Nguyên tắc áp dụng

  Mức thu đối với từng khoản thu trên là mức thu tối đa; các cơ sở giáo dục công lập căn cứ mức chi thực tế để xác định mức thu cụ thể đảm bảo thu bù chi, không lợi nhuận, không vượt quá mức tối đa được quy định; các khoản thu và mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu, hội đồng giáo dục nhà trường.

  Không áp dụng thu dịch vụ ăn bán trú đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục đã được hưởng các chính sách hỗ trợ tiền ăn theo các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh Điện Biên.

  Các khoản thu, mức thu, mức chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục công lập trước khi tổ chức thực hiện.

  UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 và áp dụng từ năm học 2021-2022./.

 • Tác giả: T_2H