Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Đoàn xã Lay Nưa phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới
 • Thời gian đăng: 01/09/2021 02:29:37 PM
 • Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên. Qua đó, đã góp phần hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 • Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay đã hăng hái tiếp tục tham gia phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. Đoàn xã Lay Nưa đã tiếp tục triển khai kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến từng đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Đoàn hoặc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp tại các bản... Từ đó, nhận thức và ý thức của đoàn viên, thanh niên được nâng lên và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

  Với các hoạt động, phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp… đã có 100% Chi đoàn trong toàn xã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội... Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" với phương châm "Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", thông qua các hoạt động Chiến dịch tình nguyện hè; Tháng thanh niên năm 2021; “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Ra quân quét dọn, thu gom rác thải vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia sửa, vá đường giao thông nông thôn, phát quang các tuyến đường giao thông; trồng mới hơn 350 cây xanh các loại trên các tuyến đường, ku vực cơ quan, sân vận động của xã; xây dựng, duy trì 01 mô hình “Tổ bản không có thanh thiếu niên nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội”, 01 mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản về anh ninh trật tự, an toàn giao thông”, duy trì 05 cổng trường an toàn giao thông...

  Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo. Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động đoàn viên, thanh niên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, học nghề..., đồng thời, phối hợp với các ngành chuyên môn thị xã để định hướng cho thanh niên thực hiện các mô hình phát triển phù hợp, hỗ trợ vốn, tạo chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên... như: Mô hình thanh niên làm bánh khẩu xén tại bản Bắc 1, Bắc 2, xã Lay Nưa; các mô hình chăn nuôi, vườn, ao, chuồng...

  Bên cạnh, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, tuổi trẻ xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay cũng đã nhiệt tình hưởng ứng và tổ chức các hoạt động với nhiều việc làm thiết thực như: Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, thanh niên nghèo... Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được tuổi trẻ xã Lay Nưa coi trọng và phát huy có hiệu quả. Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã trở thành hành động thường xuyên của mỗi Chi đoàn và đoàn viên, thanh niên trong xã.

  Có thể nói, thông qua các hoạt động xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay đã và đang phát huy năng lực, trí tuệ để vươn lên trong cuộc sống. Bằng những công trình, phần việc cụ thể của tuổi trẻ đã chung tay góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lay Nưa thực hiện đạt, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tục thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra./.

 • Tác giả: Nguyễn Linh