Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Hội LHPN thị xã triển khai thực hiện Đề án 938 năm 2021
  • Thời gian đăng: 06/09/2021 03:23:26 PM
  • Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-BTV ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Mường Lay về việc tổ chức thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn thị xã Mường Lay năm 2021.
  • Trong 02 ngày, ngày 01/9 và ngày 06/9/2021 Hội LHPN thị xã tổ chức Hội nghị truyền thông về giáo dục chuyển đổi hành vi đạo đức, ý thức pháp luật về giáo dục gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, bạo lực gia đình cho 150 tuyên truyền viên của Hội LHPN xã, phường và hội viên, phụ nữ tại 04 Chi hội phụ nữ gồm Bản Ho Luông 1, 2, 3 xã Lay Nưa và Bản Nậm Cản, phường Na Lay.

    Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN thị xã đã tuyên truyền, truyền thông các kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm; Sản xuất thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp an toàn, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình,...

    Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, phụ nữ chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội ngay tại cơ sở./.

  • Tác giả: Thanh Mai