Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vùng chưa có điện và hộ chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2021
  • Thời gian đăng: 21/10/2021 07:32:33 AM
  • Thực hiện Chương trình số 2878/CTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay về Chương trình công tác năm 2021. Trong 03 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Mường Lay tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vùng chưa có điện và hộ chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thị xã.
  • Trong 6 tháng đầu năm 2021 thị xã thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 462 lượt hộ nghèo và hộ chính sách xã hội với tổng số tiền 75.955.000 đồng. Trong đó: 399 lượt hộ nghèo với tổng số tiền 65.835.000 đồng; 63 lượt hộ chính sách xã hội với tổng số tiền 10.120.000 đồng. Kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân 03 xã, phường và thực tế một số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Qua kiểm tra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vùng chưa có điện và hộ chính sách xã hội qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế giúp Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vùng chưa có điện và hộ chính sách xã hội đúng với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nưới trong thời gian tiếp theo./.

  • Tác giả: Lương Soạn