Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Lay Nưa hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu
  • Thời gian đăng: 15/09/2021 04:51:26 PM
  • Năm 2018, UBND tỉnh đã ra Quyết định công nhận xã Lay Nưa thị xã Mường Lay đạt chuẩn nông thôn mới, đây là nền tảng để cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Lay Nưa đoàn kết, củng cố, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao, tiến tới thực hiện các tiêu chí và phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
  • Ông Mai Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Lay Nưa cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã luôn đặt mục tiêu phải tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ðặc biệt, xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí khác, vì vậy xã đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao tiêu chí này. Thực hiện nâng cao tiêu chí thu nhập, thời gian qua xã Lay Nưa đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thu nhập cho nông dân. Có thể kể đến các mô hình kinh tế như: Nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm giúp người dân khai thác tốt lợi thế mặt nước để nuôi giống cá mới năng suất và hiệu quả kinh tế cao; mô hình trồng cây ăn quả tại bản Bắc 1 và bản Bắc 2;  triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đối với sản phẩm bánh Khẩu xén bánh Chí chọp; mô hình trồng cây vụ 3 trên đất lúa  hai vụ… Bên cạnh đó xã cũng đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Thị xã mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đầu tư, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi. Song song với đó là tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất trên địa bàn xã, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó có nông, lâm nghiệp và các sản phẩm OCOP đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo khung tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

    Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lay Nưa cũng đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên chung sức đồng lòng cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của nhà nước làm được cầu  bản Mo có chiều dài 96m, chiều rộng 3,5m và con đường nối từ bản Ổ sang bản Mo. Với trách nhiệm của người đảng viên trong chi bộ bản Mo 1, ông Thùng Văn Thủy đã hiến hàng trăm m2 đất ruộng của gia đình,  bởi theo ông làm con đường là chung cho cả bản, cả xã nên gia đình ông đã gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hiến đất làm mặt bằng con đường. Không chỉ hiến đất vườn, đất sản xuất mà nhiều đảng viên ở Lay Nưa cũng đã sẵn sàng và tình nguyện tham gia ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Đó là những hành động, việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Lay Nưa trong những năm phấn đấu vì mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và đến nay, tinh thần ấy vẫn được các thế hệ tiếp nối, để làm thêm nhiều điều có ích cho cộng đồng, xã hội.

    Giai đoạn 2020-2025, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xã Lay Nưa phấn đấu tiếp tục duy  trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với và bản Ho Cang  2 bản Bắc 2; thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương. Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hiện nay, xã Lay Nưa đang tranh thủ tiếp thu sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các phần việc. Đồng thời, xã kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

  • Tác giả: Thu Hường