Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Lay Nưa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ 3 năm 2020
  • Thời gian đăng: 27/03/2021 03:48:58 PM
  • Chiều 24-3, UBND xã Lay Nưa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ 3 năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã.
  • Với kinh tế chủ đạo là sản xuất nông nghiệp trên diện tích 2,040.37 ha, trong đó diện tích có khả năng sản xuất vụ 3 là 50 ha. Năm 2020 có 10/16 bản triển khai gieo trồng vụ 3 với tổng diện tích là: 28,46 ha, thời gian tiến hành tháng 10 năm 2020 đến tháng 01 năm 2021. Trong đó, giống Ngô lai VN5885, diện tích gieo trồng là 20,08 ha, diện tích được thu hoạch 16,5 ha, sản lượng 32,505 tấn, năng suất đạt: 19,7 tạ/ha. Diện tích gieo trồng cây khoai tây là 01 ha, năng suất đạt 65,2 tạ. Diện tích trồng rau màu các loại 4,03 ha, sản lượng đạt 47,9 tấn.

    Năm nay, xã Lay Nưa tiếp tục triển khai sản xuất vụ 3, từ kết quả năng suất đã đạt được cho thấy ngô, khoai tây rất phù hợp với thổ nhưỡng gieo trồng vụ 3 tại địa bàn xã. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo sản xuất xã cũng đã chỉ ra được một số tồn tại, hạn chế như công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ 3 trên địa bàn xã chưa thực sự quyết liệt, chưa kiểm soát được quá trình sử dụng giống trong sản xuất nên vẫn để xảy ra một số giống cây trồng chưa phù hợp với điều kiện thời vụ; Nhân dân chưa mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, chưa nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quy mô sản xuất nhỏ, manh mún; giá cả thiếu ổn định…Tại hội nghị, xã cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ 3 trên địa bàn, đồng thời đề ra phương hướng và các biện pháp để chỉ đạo gieo trồng cây vụ 3 năm 2021 phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu giao là 30 ha, trong đó tập trung sản xuất các loại cây trồng như ngô, khoai tây và các loại rau màu... với các giống ngắn ngày phù hợp với điều kiện khí hậu, thời vụ, nhằm tiếp tục đưa sản xuất vụ 3 trở thành 1 trong những vụ sản xuất chính của xã.

    Tại hội nghị, có 3 tập thể và 4 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen đã đóng góp tích cực trong tổ chức thực hiện sản xuất vụ 3 năm 2020./.

  • Tác giả: Mạnh Tiến