Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Lịch tiếp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Trước Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, sau Kỳ họp thứ hai HĐND các cấp thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Thời gian đăng: 30/07/2021 07:58:28 AM
  • Triển khai Kế hoạch số 126/KH-HĐND ngày 12-7-2020 của Thường trực HĐND thị xã Mường Lay và Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 13-07-2021 của Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Mường Lay về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Trước Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, sau Kỳ họp thứ hai HĐND các cấp thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã, HĐND các xã, phường sẽ tiếp xúc cử tri tại phường Sông Đà vào chiều ngày 03-8-2021 (bắt đầu từ 14 giờ 00 phút); tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa vào sáng ngày 04-8-2021 (bắt đầu từ 7 giờ 30 phút); tiếp xúc cử tri tại phường Na Lay vào sáng ngày 03-8-2021 (bắt đầu từ 14 giờ 00 phút), 

    Nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri: (1) Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV; nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV. (2) Đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã thông báo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND thị xã Mường Lay khóa XV. (3) Cử tri phát biểu ý kiến. (4) Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo UBND xã, phường trả lời, tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

    Địa điểm tiếp xúc cử tri: Nhà Văn hóa các xã, phường./.

  • Tác giả: T_VC