Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay: 101 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung
  • Thời gian đăng: 09/06/2021 04:26:41 PM
  • Tính đến 07-6-2021, trên địa bàn thị xã 101/105 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung, được trở về nhà tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, dưới sự theo dõi của xã, phường.
  • Theo đó, công tác chuẩn bị bàn giao công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, trong số 101 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung lần này có liên quan đến vùng dịch tại bản Ho Luông 2 là 96 công dân, vùng dịch Nậm Pồ là 03 công dân, Bắc Ninh là 02 công dân; còn lại 4 công dân tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung liên quan đến vùng dịch Bắc Ninh là 03 công dân, Nghệ An là 01 công dân.

    Tại thời điểm kết thúc cách ly, 101 công đân đều khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn khởi, kết quả xét nghiệm ba lần đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV 2. Các công dân về nhà sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày và xét nghiệm thêm 1 lần để kết thúc hoàn toàn cách ly y tế./.

  • Tác giả: T_2H