Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay: Lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Thời gian đăng: 22/08/2021 08:33:50 PM
  • Triển khai Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV và Kế hoạch số 83/KH-MTTQ-BTT ngày 12-08-2021 của Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Mường Lay về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV tại phường Sông Đà vào sáng ngày 26-8-2021 (bắt đầu từ 07 giờ 30 phút).

    Nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri: (1) Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV. Phổ biến nội dung cơ bản của các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ hai; (2) Phổ biến nội dung cơ bản của các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ hai; (3) Cử tri phát biểu ý kiến; (4) Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

    Địa điểm tiếp xúc cử tri: Nhà Văn hóa phường Sông Đà./.

  • Tác giả: T_VC