Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay: Tập huấn điều tra thu nhập trên địa bàn xã Lay Nưa
  • Thời gian đăng: 18/06/2021 04:20:24 PM
  • Vừa qua, phòng Kinh tế thị xã phối hợp với UBND xã Lay Nưa tổ chức tập huấn điều tra tiêu chí thu nhập trên địa bàn xã Lay Nưa. Tham dự tập huấn có lãnh đạo và chuyên phòng Thống kê, phòng Kinh tế thị xã; thành viên tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thị xã; điều tra viên xã Lay Nưa.
  • Tại hội nghị, các điều tra viên được tập huấn về phiếu điều tra và các biểu mẫu liên quan; phương pháp tính thu nhập bình quân đầu người/năm; thu nhập của nhân khẩu thực tế là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật sau khi trừ chi phí sản xuất mà nhân khẩu thực tế nhận được trong 1 năm bao gồm: Thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu từ tiền công, tiền lương; thu khác được tính vào thu nhập (được cho; biếu, mừng, lãi tiết kiệm; các khoản cứu trợ, hỗ trợ…). Theo đó, sẽ điều tra, rà soát là tất cả các hộ dân có hộ khẩu thường trú đang sinh sống trên địa bàn xã Lay Nưa. Khi điều tra, các điều tra viên kết hợp phương pháp tổng hợp số liệu sẵn có và phiếu điều tra đến từng hộ dân, phỏng vấn chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình để thu thập thông tin, đánh giá xác định mức thu nhập. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2021.                                         

    Điều tra đánh giá thu nhập của hộ dân trên địa bàn xã đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân, đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận thị xã là địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

  • Tác giả: Hương Giang