Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay: Trên 285 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học được bồi dưỡng chính trị hè năm 2021
  • Thời gian đăng: 09/08/2021 08:17:15 AM
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng thường xuyên hè 2021 cho trên 285 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn và bồi dưỡng thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022.
  • Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến đến 12 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, các điểm cầu còn lại  đặt tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn. Qua đó, giúp cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy.

    Trong thời gian 01 ngày bồi dưỡng chính trị các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản của 05 chuyên đề về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Những vấn đề mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030. Chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên. Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường cũng được bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác bình đẳng giới; nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính xuyên suốt trong năm học 2021-2022./.

  • Tác giả: Thu Hường