Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay gần 60 thành viên Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn được tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội
  • Thời gian đăng: 29/07/2021 02:54:31 PM
  • Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên Ban Quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, sáng ngày 27-7-2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2021.
  • Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu một số nội dung về kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; thông báo các chương trình cho vay đang triển khai thực hiện; quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn thực hành ghi chép các loại mẫu biểu, lưu giữ hồ sơ, sổ sách và giải đáp một số vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác tín dụng chính sách.

    Qua lớp tập huấn đã đánh giá được tình hình thực hiện nghiệp vụ triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và những mặt còn hạn chế của các đối tượng tham gia trong công tác triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể phù hợp cho các thành viên Ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực triển khai, tuyên truyền, vận động và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Qua đó các học viên cũng nắm chắc các chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện để từ đó làm tốt công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy được hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở địa phương./.

  • Tác giả: Thu Hường