Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay khẩn trương thu hoạch lúa mùa
  • Thời gian đăng: 07/10/2021 03:27:52 PM
  • Vụ mùa năm nay, toàn thị xã gieo cấy gần 227,92 ha lúa và đang đến độ thu hoạch. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân trên địa bàn thị xã đang tiến hành thu hoạch.
  • Đến nay, diện tích đã thu hoạch trên địa bàn đạt hơn 60%. Dự kiến người dân sẽ tập trung thu hoạch trong 5-10 ngày tới và kết thúc vào giữa tháng 10. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năm nay, lúa phát triển tương đối đồng đều, cho năng suất cao, một số địa phương có năng suất lúa đạt cao như: Na Lay và Lay Nưa. 

    Dự ước năng suất bình quân 56,47 tạ/ha, sản lượng 1.287,14 tấn, đạt 101,03% kế hoạch tỉnh, 100,75% kế hoạch thị xã, giảm 24,5 tấn so với cùng kỳ do một số diện tích lúa bán ngập không sản xuất được.

    Được biết, để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, người dân trên địa bàn đã tích cực áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa mới vào sản xuất, đồng thời, tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa…

  • Tác giả: Lò Hưng