Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay thi đua lập thành tích chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
  • Thời gian đăng: 30/08/2021 04:26:35 PM
  • Những ngày tháng Tám lịch sử, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Mường Lay đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng đến kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
  • Vào những ngày tháng 8/2021 này, thị xã Mường Lay đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể triển khai, thực hiện có hiệu quả thiết thực nhất nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIVề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo người dân chăm sóc lúa mùa; ra quân thực hiện tháng an toàn giao thông; tập trung chuẩn bị khai giảng năm học mới…Điều dễ nhận thấy, vào những ngày này, dọc các tuyến đường trên địa bàn thị xã rực đỏ băng rôn khẩu hiệu chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc đang thi đua, hăng say lao động, học tập, sản xuất. Bên cạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám của dân tộc, thị xã còn chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở các cấp hội, đoàn thể và nhân dân các dân tộc, gắn nội dung phong trào thi đua vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng đảng ở địa phương.

    Con người vùng đất ngã ba sông dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bền bỉ dẻo dai vật lộn với thiên tai để phát triển, cần cù sáng tạo trong sản xuất và xây dựng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã luôn đoàn kết một lòng, cùng nhân dân cả nước chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.  Sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng tận tâm, tận lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Nhân dân thị xã đã vượt qua khó khăn, tập trung xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Truyền thống cách mạng vẻ vang luôn là động lực to lớn cho Đảng bộ và Nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, diện tích gieo trồng các loại cây lương thực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; sản lượng tăng gần 150 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tăng trưởng ổn định; sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên đạt gần 45% kế hoạch giao; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng gần 2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện trên 93 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ; duy trì độ che phủ rừng  đạt trên 65%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; chủ động linh hoạt, phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

    Tinh thần Cách mạng Tháng Tám luôn là mạch nguồn bất tận, thấm sâu vào ý chí, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân thị xã Mường Lay nói riêng. Mỗi chặng đường lịch sử, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” từ mùa thu cách mạng năm ấy lại được nhân lên gấp bội, tạo nên thế và lực mới cho thị xã Mường Lay trên những chặng đường tiếp theo./.

  • Tác giả: Thu Hường