Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
 • Thời gian đăng: 07/09/2021 09:17:50 AM
 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng bộ TX. Mường Lay luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.
 • 7-9-21.jpg

  Đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Mường Lay trao Chứng chỉ bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới.

  Hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng tuyên truyền thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT); tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức, như: Hội nghị trực tuyến, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, sinh hoạt Đảng, đoàn thể... Từ đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức lý luận, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, Đảng bộ thị xã đã đề ra những nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm, gắn với thực tiễn địa phương như: Công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nông thôn mới.

  Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội với nhiều hình thức phong phú; thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức giao ban hàng quý và trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền cơ sở; triển khai quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung các cuộc giao ban, đối thoại tập trung vào giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm (tồn tại về đất đai, chế độ, chính sách...). Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo thị xã và các ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, không để hình thành “điểm nóng”.

  Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục LLCT, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Thời gian qua, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên địa bàn thị xã đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã đã mở 5 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với 232 học viên. Trong đó, 2 lớp tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 97 học viên; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới với 22 học viên tham gia; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng với 63 học viên; 1 lớp bồi dưỡng chuyên đề “vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo; 1 lớp trung cấp lý luận chính trị khoá VI với 78 học viên… Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức; trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã đã được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra.

  Đồng chí Trần Bằng Lăng, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TX. Mường Lay, cho biết: Hàng năm, Trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, Trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác. Chú trọng đào tạo LLCT theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp LLCT... Nhờ đó, chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

 • Tác giả: Anh Nguyễn
 • Nguồn tin: Theobaodienbienphu.info.vn