Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Lay đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm
 • Thời gian đăng: 14/10/2021 03:34:23 PM
 • Cùng với nhiệm vụ cho vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay còn tích cực đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã không chỉ là tiết kiệm cho bản thân và gia đình mà còn là đồng hành với Nhà nước chung tay vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn vốn vay cho các đối tượng khó khăn và các đối tượng chính sách khác có thêm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất.
 • Trước đây, nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn hạn chế, trong khi các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Để có nguồn vốn lớn thì không chỉ dựa vào nguồn vốn từ ngân sách mà phải huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư. Việc triển khai hình thức huy động tiền gửi này được coi là cần thiết,  bởi hình thức này vừa có thể tận dụng được mạng lưới các điểm giao dịch rộng khắp ở các xã, phường của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời khai thác nguồn lực tài chính dồi dào của Nhân dân ở khu vực nông thôn xưa nay chưa quen với dịch vụ tài chính ngân hàng. Đây cũng được xem là một kênh tiết kiệm phù hợp với người có thu nhập không cao. Người dân gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn với nhiều hình thức gửi tiết kiệm đa dạng như: không kỳ hạn, có kỳ hạn.

  Điểm thuận lợi của hình thức huy động tiết kiệm này là hàng tháng, vào ngày giao dịch cố định, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đến tận nơi Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại UBND xã, phường để phục vụ cho người dân từ việc cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm. Địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm vào các ngày làm việc theo lịch, còn lại tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã.

  Với phương châm “tích tiểu thành đại”, hướng đến đối tượng khách hàng thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo... nên chỉ từ 500 nghìn đồng, khách hàng đã có thể mở sổ tiết kiệm tại bất kỳ điểm giao dịch nào của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. Món tiền gửi tuy nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho người biết tích lũy. Đi đôi với việc huy động thêm nguồn vốn tự có trong Nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội hướng cho khách hàng duy trì thói quen tích lũy, tiết kiệm và sinh lời từ món tiền nhỏ, góp phần mang lại lợi ích kép cho cả đôi bên khi Ngân hàng có thêm nguồn huy động, còn khách hàng có tiền tiết kiệm dự phòng. Qua thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho người dân tiết kiệm chi phí, thời gian, có thêm lãi từ tiền gửi, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tài sản và tạo thêm nguồn lực, bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã. Qua đó, giúp Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, còn người dân có vốn tích lũy.

  Bên cạnh việc huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư thì việc triển khai huy động tiền gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã quan tâm, tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện để tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất giúp thoát nghèo bền vững. Tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn được trả lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhận tiền gửi. Lãi suất tiền gửi được tính và trả theo định kỳ hàng tháng. Hình thức huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng nhằm giúp người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách nâng cao ý thức tiết kiệm, có điều kiện để trả nợ, giảm gánh nặng khi đến thời hạn hoàn trả vốn vay. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã huy động được trên 5 tỷ 800 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức tín dụng và các cá nhân, vượt 41% kế hoạch giao.

  Có thể thấy rằng, từ nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã tạo điều kiện để người dân nông thôn tiếp cận với dịch vụ tài chính ngân hàng, vừa huy động một nguồn lực tài chính nhàn rỗi đáng kể trong nhân dân để phục vụ công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Nhờ có thêm nguồn vốn được huy động tiền gửi nhiều hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn thị xã đã có thêm cơ hội vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình./.

 • Tác giả: Thu Hường