Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Nông dân Mường Lay thu hoạch ngô vụ xuân
  • Thời gian đăng: 18/08/2021 10:31:12 AM
  • Tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân thị xã Mường Lay tranh thủ lên nương thu hoạch ngô vụ xuân hè.
  • Hiện tại những diện tích ngô vụ xuân hè đang được bà con nông dân khẩn trương thu hoạch phấn đấu sản lượng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

    Trên 323,8ha đất nương bà con trồng giống ngô thương phẩm VN 10, VL 17 và ĐK 511, DDK5599S… Đây là những giống ngô có tỷ lệ hạt nẩy mầm cao, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chiều cao đóng bắp của cây trung bình 1,2m đến 1,5m, bắp to dài, hạt mẩy, đều, tỷ lệ hạt trên bắp cao. Xuống giống kịp thời vụ, cùng với thời tiết thuận lợi nên ngô sinh trưởng phát triển tốt cho năng xuất cao, ước tính đạt trên 2 tạ/sào, sản lượng đạt 50 tạ/ haVới giá bán dao động từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, nông dân thu về gần 1.5 triệu đồng/sào. 

    Sản lượng ngô thu hoạch được chủ yếu bà con nông dân phục vụ sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

  • Tác giả: Lò Hưng - Hội Nông dân thị xã